Wat is obesitas?

Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht. Bij obesitas is er te veel overtollig vet in het lichaam opgeslagen. De balans is verstoord, waardoor de energieopname groter is dan het energieverbruik. Dit ontstaat door ‘te veel’ eten in combinatie met ‘te weinig’ bewegen. Ieder lichaam heeft een andere balans in voeding en beweging. Uiteindelijk leidt een verstoring tot ophoping van vet.

De diepere oorzaken van het ontstaan van een verstoorde balans in eet- en bewegingspatronen kunnen op verschillende gebieden liggen. Het is meestal een combinatie van factoren. Maatschappelijke factoren leiden tot minder bewegen en anders eten. Dit in combinatie met aanleg zijn op dit moment de meest voor de hand liggende oorzaken voor het ontstaan van obesitas. Ziekten kunnen eveneens een oorzaak van obesitas zijn. Omgevingsfactoren evenals psychische factoren of het gebruik van geneesmiddelen kunnen van invloed zijn. Bij iedereen is dit verschillend. Obesitas is geen eetstoornis, maar gaat wel vaak gepaard met een verstoord eetpatroon.

Maagverkleinende operatie

Obesitas kan in veel gevallen verholpen worden met een maagverkleinende ingreep. MLP CARE biedt voor deze behandeling een uitgebreid, persoonlijk zorgtraject. Deze ingrijpende operatie in combinatie met intensieve begeleiding kan daadwerkelijk zorgen voor een blijvend gezonde leefstijl en een goed gewicht. Mensen met ernstig overgewicht vallen vaak veel af, maar behouden hun behaalde gewicht niet. Ook een maagballon biedt slechts een tijdelijke oplossing; deze moet op termijn verwijderd worden en brengt risico’s met zich mee. Een medische ingreep is wetenschappelijk bewezen de enige blijvende manier om af te vallen. De kosten van een maagverkleining worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Vóór de operatie dient u wel een screeningsdag te doorlopen.

Soorten operaties

Er zijn verschillende operatietechnieken voor een maagverkleining. In MLP CARE wordt veruit het meest gekozen voor een gastric bypass. Andere technieken zijn de gastric sleeve en de tegenwoordig minder gebruikte maagband. Tot slot is MLP CARE gespecialiseerd in revisiechirurgie, ofwel het opnieuw opereren van een maagverkleining.

Gezondheidsrisico’s van obesitas

Obesitas heeft vele gevolgen. Maar het zijn vooral de gezondheidsrisico’s die ontstaan door overgewicht die de hoofdrol spelen. Daarnaast speelt de plaats van vetstapeling in het lichaam een belangrijke rol. Met name de vetstapeling in en rondom de buik leidt tot een verhoogd risico op het krijgen van ziekten zoals:

 • hart- en vaatziekten
 • verschillende soorten kanker
 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • galstenen
 • hypertensie (hoge bloeddruk)
 • obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS)

Hierdoor verlaagt de levensverwachting aanzienlijk. Mensen met obesitas hebben ook last van andere gevolgen van hun overgewicht zoals:

 • kortademigheid
 • transpiratie
 • pijn in de onderrug
 • vermoeidheid
 • spierpijn
 • artrose
 • slaapstoornissen
 • pijn in de knieën

Gewichtsafname leidt tot afname van het risico op bovengenoemde ziekten. Ook verminderen hierdoor vaak de gevolgen van overgewicht, wat de kwaliteit van leven direct verbetert.

Obesitas is een chronische ziekte. Veel mensen doen eindeloze afvalpogingen, zonder resultaat op de lange termijn. Het is wetenschappelijk bewezen dat een operatie de enige behandelmethode is die in dat geval een blijvende oplossing biedt. Hiermee krijgt een obesitaspatiënt de regie weer in eigen hand. Om in aanmerking te komen voor een operatie worden patiënten bij ons uitgebreid gescreend. We opereren alleen als het nodig is én u er echt klaar voor bent.

Gastric bypass

Een chirurgische ingreep als behandeling voor obesitas wordt ook wel maagverkleinende operatie of bariatrische chirurgie genoemd.

Gastric sleeve

Een gastric sleeve is een ingreep die de hoeveelheid voedsel die u kunt innemen vermindert. Het gemiddeld gewichtsverlies bij een gastric sleeve is 25-30%.

Bel ons op (010) 210-5225